Adolescencia

Autor  |  0 Comments

Stále si násťročná, stále si teen, ale tvoja cesta za dospelosťou je takmer na konci. Je na tebe, kam sa zaradíš, čo budeš robiť, aké ciele si zvolíš.

Adolescent je dospievajúci človek približne vo veku od 15-16 do 20-22 rokov. Toto obdobie je poslednou fázou na ceste k dospelosti. Fyzická aj psychická stránka je ustálenejšia a pokojnejšia.

Fyzické (telesné) zmeny:

V období adolescencie tvoje telo naďalej dozrieva a dotvára sa. Krivky sú stále ženskejšie a pohyby (v porovnaní s pubertou) sa stávajú ladnejšími a koordinovanejšími. Fyzické sily a výkonnosť svalov sú teraz na vrchole. Ak športuješ, si schopná podávať najlepšie výkony.

Psychické (duševné) zmeny:

Postupne sa dotvára tvoj charakter a osobnosť. Ide o akési dozrievanie a upevňovanie zmien, ktoré nastali v puberte.

Typické je:

 • hľadanie svojho miesta v rodine a v spoločnosti,
 • kritické presadzovanie vlastných názorov,
 • logické argumentácie, spájané s túžbou po uznaní zo strany okolia.

Tvoja inteligencia, spôsob myslenia je na vyššej úrovni, napriek tomu ešte stále riskuješ, neveríš autoritám a hľadáš sa. Citovo si však pokojnejšia a stabilnejšia. Rozvíja sa aj tvoje vnímanie okolitých predmetov a javov, prostredníctvom zmyslových orgánov (zrak, sluch, čuch, chuť, hmat), ako i pamäť a pozornosť. V komunikácii s inými ľuďmi si už oveľa „obratnejšia“.

Ak si už dovŕšila 18. rok, stávaš sa plnoletou, čiže podľa spoločenských pravidiel dospelou a plne zodpovednou za svoje správanie a skutky. Začínaš si utvárať svoj vlastný názor na svet, v ktorom sa dospelý človek riadi:

 • morálnymi zásadami,
 • normami a
 • pravidlami spoločnosti.

Je preto nevyhnutné, aby si sa postupne oboznamovala s jednotlivými pravidlami a normami správania, ktoré by si mala už ako dospelá žena rešpektovať a dodržiavať. V opačnom prípade si môžeš vyrobiť množstvo zbytočných problémov a nepríjemností.

Postupne sa zamýšľaš aj nad tým, čo je vlastne zmyslom života, pričom hľadáš a objavuješ nové hodnoty svojho bytia. Možno začínaš uvažovať o tom, čo by si chcela na svojej ceste životom dosiahnuť. Často krát sa však tvoje predstavy o budúcom živote môžu líšiť s očakávaniami rodičov. Vtedy je na mieste, v pokoji si sadnúť a otvorene sa s nimi porozprávať, akým smerom by si sa chcela uberať a aké sú tvoje životné sny a túžby.

U mnohých z vás prichádza čas osamostatňovania, napríklad v podobe odchodov z domu za štúdiom alebo prácou. Samotný odchod od rodiny sa spája aj s psychickým osamostatňovaním sa. Už dávno nie si tým malým dievčatkom, ktoré keď malo problém, rodičia ho za neho vyriešili. Stávaš sa dospelou ženou, od ktorej sa očakáva, že bude schopná poradiť si v niektorých situáciách už sama. Postupne si zvykáš na túto skutočnosť a učíš sa spoliehať predovšetkým sama na seba. Začínaš nadväzovať vážnejšie partnerské vzťahy, ktoré sú často spájané aj so začiatkom intímneho spolužitia.

Krátke zhrnutie obdobia adolescencie:

 • telesné dozrievanie a dotváranie,
 • vrchol fyzických síl,
 • zlepšenie vnímania, myslenia, pamäte, pozornosti a komunikácie,
 • logická argumentácia,
 • kritické presadzovanie svojich názorov,
 • vytváranie vlastného názoru na svet, hodnôt, morálnych zásad a noriem správania,
 • vytyčovanie životných cieľov,
 • príprava na povolanie formou štúdia, alebo nástupom do zamestnania,
 • možný konflikt medzi vlastnými plánmi a očakávaniami zo strany rodičov,
 • osamostatňovanie sa, odchod z domu,
 • nadväzovanie partnerských vzťahov.

 

Autor: Mgr. Martina Sváková

 

Páči sa ti článok? Zdielaj ho ďalej...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *