Poznáš BIELY kódex – 12 zlatých pravidiel dobrej lyžiarky?

Autor  |  0 Comments

Tiež nevieš odolať horám, prašanu, zjazdovkám či snowboardu? To je super. Nie je nič lepšie, ako  pustiť sa dolu svahom. Nič tak nevyčistí hlavu, ako uháňať s vetrom opreteky. Poznáš pravidlá, ktoré by mal ovládať každý lyžiar i fanúšik zimných športov. Nejde, totiž, len o to – dostať sa na lyže, ale sa z nich aj vrátiť… Preto je fajn poznať tzv. Biely kódex. 

Jednoduché a fungujúce pravidlá, ktoré je fajn dodržiavať a rešpektovať na zjazdovke sa označujú ako Biely kódex. Platia nielen u nás, ale aj v zahraničí.

Biely kódex

 1. Ohľaduplnosť na svahu– na svahu si povinná správať sa ohľaduplne. Tak, aby si neohrozila a nepoškodila zdravie, život či majetok ostatných.
 2. Rýchlosť a štýl jazdy– rýchlosť a štýl jazdy prispôsob svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam, terénu a zaľudnenosti svahu. Na miestach, kde je znížená viditeľnosť alebo v dolnej časti zjazdovky, v okolí lanoviek a vlekov či prehustených miest, je potrebné spomaliť.
 3. Zodpovednosť idúceho zvrchu– pamätaj si: na svahu je vždy zodpovedný ten, čo prichádza zhora. Musí tak rýchlosť a smer jazdy upraviť s cieľom neohroziť pred ním jazdiacich ľudí. Ide najmä o dostatočný odstup a predvídanie úmyslov ostatných.
 4. Opatrné predbiehanie – pri predbiehaní pomalších dbaj na to, aby neboli ohrození a mali dostatočný priestor pre svoju jazdu.
 5. Ohľaduplný rozjazd – každý, kto vchádza na lyžiarsku trať alebo sa chce po zastavení opäť rozbehnúť, musí sa rozhliadnuť a dať prednosť lyžiarom prichádzajúcim zhora. Neočakávaný rozjazd lyžiara stojaceho na mieste sa dá len ťažko predvídať a môže ostatných prekvapiť.
 6. Zákaz státia– považuje sa bezohľadné a zbytočne riskantné, ak lyžiari na trati bezdôvodne zastavujú, a to najmä na zúžených a neprehľadných častiach zjazdoviek. Kritické miesta sú predovšetkým pod terénnymi vlnami, ktoré znemožňujú vidieť prichádzajúcich zvrchu. Človek, ktorý tam spadol musí toto miesto čo najrýchlejšie opustiť.
 7. Chôdza do protismeru – človek pohybujúci sa hore kopcom predstavuje neočakávanú prekážku. Ak tak musí urobiť, mal by kráčať po okraji zjazdovky.
 8. Dodržiavanie značiek – si povinná dodržiavať značky a upozornenia na trati. Tie sú časté najmä vo väčších strediskách – napríklad upozornenie o krížení zjazdoviek, označenie nebezpečných miest, príkazy na zníženie rýchlosti alebo iné značky horskej služby či polície. V zahraničí sa ich dodržiavanie kontroluje a pokutuje. Horská záchranná služba pripravuje podobné represie i u nás.
 9. Prvá pomoc – ak má niekto v tvojej blízkosti úraz, si povinná poskytnúť mu prvú pomoc. Tiež označiť miesto nehody nad nehodou, napríklad pomocou skrížených lyžiarskych palíc, oznámiť úraz horskej službe a privolať čo najrýchlejšie odbornú pomoc.
 10. Bezpečnosť lyžiarskeho výstroja– vždy používaj svoj lyžiarsky výstroj len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť. Taktiež by si mala mať typ, ktorý disponuje bezpečnostnými prvkami proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskeho výstroja.
 11. Preukázania totožnosti– ak došlo na trati k nehode, každý účastník, prípadne svedok nehody, je povinný preukázať základné údaje o svojej osobe Horskej záchrannej službe alebo zamestnancom strediska.
 12. Vstup na trať – pred začatím a po skončení prevádzky dopravných zariadení je vstup na trať zakázaný – hrozí nebezpečenstvo úrazu so strojmi upravujúcimi trate.

 

Teen Girls tip

Pamätaj, ani žiadny alkohol či omamné látky nepatria na zjazdovku! Niektorí lyžiari si síce myslia, že sa im lyžuje rýchlo a veselo, ale je to riadny klam. Pozornosť, reflexy, odhad vzdialenosti, to všetko nefunguje tak, ako má. Stačí drobnosť a môže mať fatálne následky, ktoré už NIKDY, NIKDY nezoberieš späť!

 

! Nezabudni na kvalitnú výstroj a bezpečnostnú helmu!
! Rešpektuj pokyny horskej služby a oficiálne zákazy!
! Neboj sa nesúhlasiť, ak chce niekto z partie urobiť hlúposť – nemusíš súhlasiť so všetkým! :-) 

 

 

 

Páči sa ti článok? Zdielaj ho ďalej...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *