Predpuberta

Autor  |  0 Comments

Predpuberta je akousi prípravnou fázou na zmeny, ktoré prichádzajú s pubertou. Môžeš ju očakávať v rozpätí rokov 9-12.

Fyzické (telesné) zmeny:

Typické pre túto fázu je väčšie množstvo energie, pobehovanie, pokrikovanie, predvádzanie sa a hlučnosť, ako i rast do výšky. Avšak výraznejšie fyzické zmeny v tomto období ešte neočakávaj.

Psychické (duševné) zmeny:

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím, ktoré sa spájalo s nástupom do školy, prechádzaš obdobím prevažne plným spokojnosti a optimizmu. Avšak už pomaly začínaš dospievať. Hoci tvoje emócie sú zatiaľ ešte pokojné a pohodové, prechádzaš veľkou zmenou v oblasti svojho myslenia. Si už schopná logicky uvažovať. Presnejšie povedané, dokážeš už sama nachádzať súvislosti medzi jednotlivými situáciami a udalosťami, ktoré ti tak dávajú väčší zmysel. Akoby veci reálne do seba viac zapadali. S nástupom logického myslenia potrebuješ získavať nové vedomosti a informácie učením sa v škole, ale i všade mimo nej.

Veľmi cenným zdrojom nových informácií môžu byť napríklad:

 • rôzne záujmové krúžky,
 • sledovanie náučných programov,
 • športové aktivity,
 • stretávanie sa so skupinou kamarátok približne rovnakého veku, na základe sympatií.

Silnou stránkou tohto obdobia je práve vzájomná pomoc a podpora medzi kamarátkami. Pochopiteľne so spolužiakmi, ktorí sú ti menej sympatickí, udržiavaš len nevyhnutné kontakty počas školských aktivít.

Postupne ťa prestáva baviť hra s bábikami a s mnohými doposiaľ obľúbenými hračkami. Nie je sa čomu čudovať. Postupne dospievaš, už nechceš byť to malé dievčatko. Vzorom a správaním sa chceš podobať  na svoju obľúbenú speváčku, herečku, či filmovú hrdinku. Znamená to, že si začínaš uvedomovať, aké správanie je typicky ženské a postupne ho napodobňuješ.

Vieš sa už postarať sama o seba a môžeš pociťovať túžbu starať sa napríklad o mladšieho súrodenca, alebo o vlastné zvieratko. Začínaš mať potrebu, byť vo svojom živote za niečo zodpovedná. Je to veľmi dôležitý krok k tomu, aby si sa raz mohla stať zodpovednou sama za seba. Presnejšie za všetky kroky, ktoré vo svojom ďalšom živote podnikneš.

 Starostlivosťou o zvieratko, či mladšieho súrodenca sa teda rozvíja tvoja

 • už spomínaná zodpovednosť,
 • empatia – schopnosť vcítiť sa do pocitov a prežívania iných ľudí,
 • neverbálna komunikácia so svojim okolím – napríklad mimika tváre, gestikulácia, pohyby s jednotlivými časťami tela.

Koncom tohto vývinového obdobia (okolo 11-teho až 12-teho roku ) však môžeš na sebe badať náladovosť, precitlivenosť, začneš si všímať spolužiakov a kamarátov, môžeš na sebe pozorovať aj postupné odmietanie autority a snahu o osamostatňovanie. Znamená to, že začínaš prechádzať zmenami v správaní, ktoré naznačujú, že puberta je blízko.

 Krátke zhrnutie vývinového obdobia predpuberty:

 • rast do výšky,
 • väčšie množstvo energie,
 • spokojnosť, citová vyrovnanosť a optimizmus (na konci obdobia možná precitlivelosť),
 • rešpektovanie autorít,
 • nástup logického myslenia,
 • potreba učenia (v škole aj všade mimo nej),
 • potreba byť za niečo zodpovedná (za mladšieho súrodenca, zvieratko)
 • potreba kamarátskych vzťahov prevažne rovnakého pohlavia

 

Autor: Mgr. Martina Sváková

Páči sa ti článok? Zdielaj ho ďalej...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *