Dospievanie

Dospievanie je vývinový proces, počas ktorého sa dieťa mení na dospelého človeka. Je obdobím dôležitých fyzických, psychických, ale aj sociálnych zmien, ktoré majú vplyv na tvoje správanie a premýšľanie. Jednoducho povedané meníš sa na...

Zdravie