Kto sme?

Teen Girls je jediným portálom prioritne určeným dievčatám vo veku od 12 do 20 rokov.

Prináša im informácie z oblasti zdravého životného štýlu, módy, vzťahov a všetkého, čo
k „teen“ veku neodmysliteľne patrí.
Veku primeraným spôsobom vysvetľuje náročnosť i výnimočnosť dospievania s nástrahami, ako sú rôzne typy závislostí, nevhodné správanie, partie, netolerancia a podobne.
Odpovedá však aj na bežné pubertiacke starosti s láskou, sebavedomím, rodinnými vzťahmi, a to nielen článkami, ale aj odborne zastrešenou poradňou.

TEEN girls je jediným portálom na Slovensku, ktorý je určený výlučne tínedžerkám!

 

18