Predpuberta

Autor  |  0 Comments

Predpuberta je akousi prípravnou fázou na zmeny, ktoré prichádzajú s pubertou. Môžeš ju očakávať v rozpätí rokov 9-12.

Fyzické (telesné) zmeny:

Typické pre túto fázu je väčšie množstvo energie, pobehovanie, pokrikovanie, predvádzanie sa a hlučnosť, ako i rast do výšky. Avšak výraznejšie fyzické zmeny v tomto období ešte neočakávaj.

Psychické (duševné) zmeny:

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím, ktoré sa spájalo s nástupom do školy, prechádzaš obdobím prevažne plným spokojnosti a optimizmu. Avšak už pomaly začínaš dospievať. Hoci tvoje emócie sú zatiaľ ešte pokojné a pohodové, prechádzaš veľkou zmenou v oblasti svojho myslenia. Si už schopná logicky uvažovať. Presnejšie povedané, dokážeš už sama nachádzať súvislosti medzi jednotlivými situáciami a udalosťami, ktoré ti tak dávajú väčší zmysel. Akoby veci reálne do seba viac zapadali. S nástupom logického myslenia potrebuješ získavať nové vedomosti a informácie učením sa v škole, ale i všade mimo nej.

Veľmi cenným zdrojom nových informácií môžu byť napríklad:

 • rôzne záujmové krúžky,
 • sledovanie náučných programov,
 • športové aktivity,
 • stretávanie sa so skupinou kamarátok približne rovnakého veku, na základe sympatií.

Silnou stránkou tohto obdobia je práve vzájomná pomoc a podpora medzi kamarátkami. Pochopiteľne so spolužiakmi, ktorí sú ti menej sympatickí, udržiavaš len nevyhnutné kontakty počas školských aktivít.

Postupne ťa prestáva baviť hra s bábikami a s mnohými doposiaľ obľúbenými hračkami. Nie je sa čomu čudovať. Postupne dospievaš, už nechceš byť to malé dievčatko. Vzorom a správaním sa chceš podobať  na svoju obľúbenú speváčku, herečku, či filmovú hrdinku. Znamená to, že si začínaš uvedomovať, aké správanie je typicky ženské a postupne ho napodobňuješ.

Vieš sa už postarať sama o seba a môžeš pociťovať túžbu starať sa napríklad o mladšieho súrodenca, alebo o vlastné zvieratko. Začínaš mať potrebu, byť vo svojom živote za niečo zodpovedná. Je to veľmi dôležitý krok k tomu, aby si sa raz mohla stať zodpovednou sama za seba. Presnejšie za všetky kroky, ktoré vo svojom ďalšom živote podnikneš.

 Starostlivosťou o zvieratko, či mladšieho súrodenca sa teda rozvíja tvoja

 • už spomínaná zodpovednosť,
 • empatia – schopnosť vcítiť sa do pocitov a prežívania iných ľudí,
 • neverbálna komunikácia so svojim okolím – napríklad mimika tváre, gestikulácia, pohyby s jednotlivými časťami tela.

Koncom tohto vývinového obdobia (okolo 11-teho až 12-teho roku ) však môžeš na sebe badať náladovosť, precitlivenosť, začneš si všímať spolužiakov a kamarátov, môžeš na sebe pozorovať aj postupné odmietanie autority a snahu o osamostatňovanie. Znamená to, že začínaš prechádzať zmenami v správaní, ktoré naznačujú, že puberta je blízko.

 Krátke zhrnutie vývinového obdobia predpuberty:

 • rast do výšky,
 • väčšie množstvo energie,
 • spokojnosť, citová vyrovnanosť a optimizmus (na konci obdobia možná precitlivelosť),
 • rešpektovanie autorít,
 • nástup logického myslenia,
 • potreba učenia (v škole aj všade mimo nej),
 • potreba byť za niečo zodpovedná (za mladšieho súrodenca, zvieratko)
 • potreba kamarátskych vzťahov prevažne rovnakého pohlavia

 

Autor: Mgr. Martina Sváková

Páči sa ti článok? Zdielaj ho ďalej...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email